ماه: ژانویه 2018

ورم بینی بعد از جراحی بینی گوشتی

ورم بینی بعد از جراحی بینی گوشتی جراحی بینی گوشتی تورم بعد از جراحی بینی طبیعی است ، که بعد از جراحی بینی های گوشتی بیشتر مشاهده می شود همراه با این تورم کبودی خفیفی در اطراف گونه ها و زیر چشم مشاهده می شود، تمامی این علائم که بعد از جراحی بینی گوشتی بوجود […]

ادامه مطلب