ماه: نوامبر 2017

جراحی بینی پهن

جراحی بینی پهن جراحی بینی طبیعی | جراحی بینی پهن جراحی بینی پهن یا گوشتی یکی از جراحی های شایع در بین افراد می باشد . شکل بینی در همه به طور یکسان نیست . نوع پوست و ساختار بینی باعث شده به دو دسته بینی استخوانی یا غضروفی و بینی پهن یا گوشتی تقسیم […]

ادامه مطلب