ماه: آوریل 2017

هدف جراحی بینی ترمیمی

اهداف انجام جراحی ترمیمی بینی جراحی ترمیمی بینی به منظور برطرف کردن نواقص جراحی بینی اولیه انجام می شود. افرادی اقدام به جراحی ترمیمی بینی می کنند که از نتایج حاصل شده در جراحی قبلی بینی خود راضی نمی باشند به گونه ای که فرم بینی ان ها به حالتی در امده است که تناسبی […]

ادامه مطلب